Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ključna načela UPC-a

29.8.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2.2 Ključna načela UPC-a

Verlag Dashöfer d.o.o.

UPC spaja načela pomoći i ono je skup alata za izradu, upravljanje i evaluaciju projekta. Glavna načela pristupa UPC-a se mogu sažeti u sljedeće:

  • - Pridržavanje faza projektnog ciklusa da bi se osigurao strukturiran i dobro upućen proces donošenja odluka
  • - Usmjerenje prema klijentu kroz upotrebu radionica participativnog planiranja u ključnim fazama projektnog ciklusa te kroz izradu ciljeva projekta u odnosu na održivu korist za korisnike
  • - Ugrađivanje aspekata održivosti u izradu projekta da bi se osigurala održiva korist
  • - Što je više moguće savjetovanje s ključnim dionicima i njihovo uključivanje
  • - Korištenje pristupa logičkog okvira da bi se osigurao dosljedan i analitički pristup izradi i upravljanju projektom. To je glavni alat koji se koristi za planiranje, upravljanje, provedbu i evaluaciju projekta unutar UPC-a. Pristup logičkog okvira je djelotvorna tehnika identifikacije i analize problema, kao i definiranja ciljeva i aktivnosti budućeg projekta.
  • - Integrirani pristup koji bi trebao povezivati ciljeve projekta s ciljevima operativnih programa te također nacionalnih i regionalnih (sektorskih) prioriteta.
  • - Rasporedi, proračuni i ostali važni dokumenti projekta pripremaju se na temelju projektnog logičkog okvira.

Zbog tih glavnih načela, svaki predlagatelj projekta treba imati na pameti neke važne elemente tijekom procesa pripreme projekta:

-projekti trebaju biti relevantni u odnosu na dogovorenu regionalnu ili lokalnu strategiju (ROP-ove) i za istinske potrebe korisnika (tržišta rada):

  1. projekt treba biti povezan sa sektorskim, nacionalnim, regionalnim ili lokalnim ciljevima (strategijama)
  2. od rane faze, potencijalni korisnici trebaju biti uključeni u proces izrade projekta
  3. treba izraditi regionalnu SWOT analizu, a cilj projekta bi trebao biti srodan potrebama korisnika

-projekt treba biti izvediv – njegovi ciljevi bi trebali biti realistični, što znači da su ciljevi projekata logički i mjerljivi, a evaluacija se treba usredotočiti na relevantne ciljeve mjerenja

-projekt treba biti održiv – rezultati evaluacije će se koristiti u procesu izrade budućih projekata

Primjer pristupa UPC-a

Faza projektnog ciklusa  Glavne aktivnosti  Glavni rezultati  Sudionici  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: