Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ključne vještine upravljanja

29.8.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1.2 Ključne vještine upravljanja

Verlag Dashöfer d.o.o.

 Generalni menadžment/upravljanje je širok pojam koji se bavi svim aspektima upravljanja organizacijom. Između ostaloga, ono uključuje:

 • - financije i računovodstvo, plaće i marketing, istraživanje i razvoj, proizvodnja i distribucija
 • - strateško planiranje, taktičko planiranje i operativno planiranje
 • - organizacijske strukture, organizacijsko ponašanje, osobno administriranje, naknade, nagrade i razvoj karijera
 • - upravljanje radnim odnosima kroz motivaciju, delegiranje, nadzor, razvoj timova, upravljanje konfliktima i drugim tehnikama
 • - vlastitim upravljanjem kroz upravljanje vremenom, stresom i drugim tehnikama

Opće upravljačke vještine osiguravaju dosta toga kao temelj za razvoj projektnih upravljačkih vještina. Često su ključne za voditelja projekta.

Bez obzira o kakvom se projektu radi, neka od vještina iz područja općih menadžerskih vještina može biti neophodna. Dalje navodimo osnovne upravljačke vještine za koje postoji vrlo velika vjerojatnost da će utjecati na provođenje projekta.

Isto tako postoje mnoge opće upravljačke vještine koje su relevantne samo za određene projekte ili za primjenu u određenim područjima rada. Na primjer, sigurnost članova tima je ključno za doslovno sve građevinske projekte, odnosno od manje važnosti na projektima razvoja softwera.

Vođenje

Postoji razlika između vođenja i upravljanja iako je oboje bitno: prvo bez drugoga osigurava nekvalitetne rezultate. Prema nekim autorima, upravljanje se primarno odnosi na osiguranje dobivanja ključnih rezultata koji razne interesne grupe očekuju, dok vođenje uključuje:

 • - određivanje smjera – podjednaki razvoj vizije budućnosti i strategija za dostizanje promjena koje su neophodne za ostvarivanje vizije
 • - povezivanje ljudi – komuniciranje vizije riječima i djelima svima onima čija će suradnja biti neophodna za ostvarivanje vizije
 • - motiviranje i nadahnjivanje – pomaganje ljudima da prevladaju političke, birokratske barijere i ograničavanje resursima kako bi postigli promjenu

U projektu, posebno u velikom, od voditelja projekta se općenito očekuje da bude i projektni vođa. Vođenje, međutim, nije limitirano na projektnog menadžera: mogu ga provesti različiti pojedinci u različitim vremenima tijekom projekta.

Vođenje se mora očitavati na svim nivoima projekta (vođenje projekta, tehničko vođenje, vođenje tima).

Komuniciranje

Komunikacija uključuje izmjenu informacija. Pošiljatelj je odgovoran da informacija bude čista, nedvosmislena i cjelovita tako da je primatelj može ispravno primiti. Primatelj je odgovoran da informaciju u cijelosti zaprimi i da je razumije ispravno. Komunikacija ima različite dimenzije:

 • - pismena i narativna, slušanje i pričanje;
 • - interna (unutar projekta) i vanjska (prema kupcu, medijima, javnosti, itd.);
 • - formalna (izvještaji, koristi i dr.) i neformalna (memorandumi, neformalni razgovori i sl.);
 • - vertikalna i horizontalna u organizacijskoj strukturi.

Opće upravljačke vještine komunikacije vezane su za projekt, ali nisu isto što i upravljanje projektnom komunikacijom.

Komunikacija je široko područje i uključuje određena strukture znanja koja nisu jedinstvena u projektnom kontekstu, npr. modeli

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: