Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zapošljavanje i osposobljavanje nezaposlenih u Hrvatskoj kroz projekte financirane Europskim socijalnim fondom

13.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.5 Zapošljavanje i osposobljavanje nezaposlenih u Hrvatskoj kroz projekte financirane Europskim socijalnim fondom

Lara Šiljeg, dipl.ing.managmenta

Europski socijalni fond (ESF), kao jedan od važnijih strukturnih fondova Europske unije, za temeljni cilj ima smanjenje razlika u životnom standardu zemalja članica EU podupiranjem projekata koji povećavaju mogućnost zapošljavanja marginaliziranih skupina, smanjivanjem socijalne isključenosti i siromaštva, poticanjem poduzetništva pružanjem pomoći posloprimcima u pronalaženju relevantnih radnih mjesta, poslodavcima u zapošljavanju ljudskih resursa, kako bi se doprinijelo lakšem pronalaženju posla i pravednijem zapošljavanju. Europski socijalni fond svojim širokim spektrom djelovanja na različite sfere života ranjivih skupina ljudi u obogaćivanju kvalitete života jača civilno društvo, ali i informacijske i komunikacijske tehnologije i transverzalne vještine u obrazovanju koje, u konačnici, pomažu osjećaju samopouzdanja i razvijanju kompetencija nezaposlenih osoba. Prioriteti djelovanja Europskog socijalnog fonda su detaljno opisani u operativnim programima kroz koje se financiraju projekti u zemljama članicama. ESF projekti su raznovrsni po veličini, ciljevima, usmjerenosti na ciljne skupine ali i sukladno činjenici - tko su nositelji i potencijalni partneri i kakav doprinos isti imaju za širu zajednicu.

Općeniti ciljevi koji su zastupljeni u pozivima za apliciranje projekata koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda su dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine, kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: