Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Žene u socijalnom poduzetništvu u uvjetima Covid-19

28.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.1.1 Žene u socijalnom poduzetništvu u uvjetima Covid-19

Lara Šiljeg, dipl.ing.managmenta, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova

Ekonomska aktivnost žena u Hrvatskoj promatra se kroz tri aspekta: poduzetnička aktivnost u užem smislu (pokretanje novih poslovnih pothvata), zaposlenost i uključenost u upravljačke aktivnosti. Žene imaju sposobnost uočavanja poslovnih prilika, ali je njihova mogućnost realizacije poduzetničke prilike znatno umanjena zbog ograničenog pristupa financijskim resursima i nedostatne podrške u organizaciji obiteljskog života. No, dominacija žena u nezaposlenosti, postojani jaz u poduzetničkoj aktivnosti između muškaraca i žena, te izrazita nezastupljenost žena u upravljačkim aktivnostima rezultat su niza prepreka, međusobno isprepletenih i veoma različitih s obzirom na zahtjeve za njihovo otklanjanje (vrijeme, društvena volja, financijski resursi, institucionalna podrška). Stereotipi s kojima se žene u Hrvatskoj su kontekstualne, ekonomske i „meke „prepreke.

Kontekstualne prepreke uključuju činjenicu da obrazovni izbori žena smanjuju mogućnost žena za pokretanje poslovnih pothvata u tehnološkim intenzivnim djelatnostima; stereotipi u znanosti i tehnologiji, tradicionalni pogledi o ulozi žena u društvu, nedostatak podrške, te politički regulatorni okvir i njegova implementacija u cilju jačanja ravnopravnosti spolova. To su najzahtjevnije prepreke.

Ekonomske prepreke su: otežan pristup financijskim resursima, neumreženost i nedostatak alternativnih oblika financiranja poduzetničkih pothvata u Hrvatskoj, te općenito, nedovoljna informiranost.

Meke prepreke su: nedostatak savjeta i mentorstva, nedostatak pristupa mrežama poduzetnica, nedostatak treninga i edukativnih programa fokusiranih na tehnološki intenzivne pothvate, te nedostatak kapaciteta za preuzimanje rizika.

Sukladno EU strateškom okviru poticanja ženskog poduzetništva, primjenjuju se specifične mjere koje potiču uključivanje žena u poduzetničke aktivnosti.

Kroz Europski socijalni fond, OP „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020., u području socijalnog uključivanja potiče se društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima kroz unaprjeđenje znanja i vještina društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja, stvaranja novih radnih mjesta i podupiranje poslovanja istih.

Sukladno Općim ciljevima poziva, potrebno je unaprijediti znanja i vještine žena kao marginaliziranih skupina na tržištu rada putem specijaliziranih programa osposobljavanja i obrazovanja, podupirati poslovanje novih i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: